Tajemnicze skróty – WIBOR i WIBID (cz.1)

WIBOR to skrót od Warsaw Interbank Offer Rate.

WIBOR jest to oprocentowanie (inaczej stawka referencyjna lub …. cena pieniądza!), po jakim banki skłonne są udzielić pożyczek (oferują pożyczki) innym bankom na rynku warszawskim (oczywiście nie oznacza to, że bank posiadający centralę poza stolicą nie może brać udziału w wyliczeniu WIBOR – chodzi tu o wskazanie miejsca zawierania transakcji) w trakcie Fixingu.
No tak, co zdanie to kolejny, trudny termin 🙂 .
Fixing to działania podejmowane w celu ustalenia stawek referencyjnych WIBOR i WIBID  dla depozytów (pożyczek) złotowych na polskim rynku międzybankowym.

WIBID to skrót od Warsaw Interbank Bid Rate czyli j.w. tylko dotyczy stawki, po której banki są skłonne przyjąć depozyt (oprocentowanie, jakie są skłonne zapłacić za pożyczkę).
Stawki WIBOR i WIBID są ustalane dla pożyczek na różne terminy – przykładowo zestawienie stawek z dziś:

WIBID, WIBOR z dnia 2009.03.17 godz. 11:00

Termin

skrót

WIBID

WIBOR

1 dzień roboczy – overnight

ON

2.58

2.88

1 dzień roboczy – tomorrow / next

TN

2.68

2.98

1 tydzień

1W

3.46

3.66

2 tygodnie

2W

3.66

3.86

1 miesiąc

1M

3.80

4.00

3 miesiące

3M

4.08

4.28

6 miesięcy

6M

4.15

4.35

9 miesięcy

9M

4.17

4.37

12 miesięcy

1Y

4.17

4.37

Generalnie – im dłuższy termin (okres) na jaki udzielana jest pożyczka (zwana przez bankowców depozytem), tym droższy pieniądz (wyższy WIBOR – czyli wyższe oprocentowanie).
Należy pamiętać, że wartości stawek procentowych WIBOR i WIBID są prezentowane w ujęciu rocznym.
Przykładowo WIBOR 1M = 3,80 oznacza, że za depozyt złożony na okres jednego miesiąca bank udzielający pożyczki chce otrzymać odsetki w wysokości 3,8% p.a. (per annum czyli w skali rocznej).
Jeśli depozyt (pożyczka) wynosi 100.000.000 PLN to odsetki za 1 miesiąc przy tej stawce WIBOR wyniosą (100.000.000 x 3,8%) /12 = 316.667 PLN (ładna kwota!!!).

cdn ….