Jak to się robi – WIBOR i WIBID (cz. 2.)

Wiemy już co oznaczają skróty  WIBOR I WIBID , teraz o tym jak się  wylicza stawki.

Uczestnikami Fixingu mogą być banki krajowe lub oddziały banków zagranicznych działające w Polsce na podstawie Prawa Bankowego, spełniające wymogi określone w Regulaminie Fixingu.
Aby zostać Uczestnikiem Fixingu Bank musi otrzymać od Organizatora zaproszenie do uczestniczenia w Fixingu, złożyć  deklarację uczestniczenia w Fixingu oraz przestrzegania Regulaminu oraz otrzymać potwierdzenie nadania statusu Uczestnika Fixingu (czyli jak w każdym elitarnym klubie – musi być zaproszenie i karta członkowska). Organizatorem jest Polskie Stowarzyszenie Dealerów Bankowych – Forex Polska.
O innych warunkach uczestnictwa w Fixingu możecie poczytać w regulaminie – najważniejsze z nich to bardzo dobra i stabilna sytuacja finansowa oraz znaczna aktywność banku na polskim rynku pieniężnym co oznacza dopuszczenie do zawierania transakcji z bankiem centralnym – Narodowym Bankiem Polskim
Aktualnie w ustalaniu stawek WIBOR (Fixingu) bierze udział 13 banków.

Jak to się odbywa?
Cała operacja ustalania stawek WIBOR I WIBID ma miejsce codziennie (w dni robocze oczywiście) i trwa 15 minut od 11:00 do 11:15 (tak więc najważniejsze jest aby telefony i maile działały w tym czasie!)
Każdy z Banków uczestniczących w Fixingu zobowiązany jest do przekazania po jednej stawce po jakiej gotów jest udzielić innemu Uczestnikowi (stawka offer) i przyjąć od innego Uczestnika (stawka bid) depozyt złotowy (pożyczkę) na wszystkie terminy (o terminach była mowa w 1 cz.).

Stawki WIBOR i WIBID są obliczane jako średnia arytmetyczna stóp zgłoszonych przez uczestników fixingu, po odrzuceniu dwóch najwyższych i dwóch najwyższych wielkości. Jeśli jednak podano mniej niż 8 stawek, odrzucane są tylko dwie skrajne. W ciągu 15 minut od publikacji indeksów ustalonych podczas fixingu, banki biorące w nim udział zobowiązane są do zawierania transakcji z innymi jego uczestnikami według stawek nie gorszych od zgłoszonych tego dnia. Ma dyscyplinować uczestników systemu i zapobiec próbom manipulacji stawkami. Różnica między stawkami udzielania i przyjęcia depozytu na dany termin (spread) podawanymi przez każdego uczestnika Fixingu nie może być większa niż:
• 0.3% dla terminów O/N, T/N;
• 0.2% dla terminów od jednego tygodnia do jednego roku, określone są też  kwoty zawieranych transakcji, do wysokości których obowiązują ustalone stawki.
Stawki WIBOR i WIBID ustalone na Fixingu w danym dniu są publikowane w serwisie informacyjnym Reutersa w tym samym dniu w ciągu pierwszych pięciu minut po Fixingu.
Po co tyle zamieszania i dlaczego Fixing trwa tak krótko –  tylko 15 minut? Odpowiedź w cz.3.