Średni kurs walut NBP

Co to jest Średni Kurs Walut NBP – jak się go wylicza?

Sposób wyliczania Kuru Średniego Walut NBP reguluje uchwała Zarządu NBP .  Każdego dnia ok. godziny 11.00 NBP (Narodowy Bank Polski) podaje informację o wysokości średnich kursów walut, które są potem publikowane we wszystkich portalach finansowych i informacyjnych.

Kilka minut wcześniej NBP pyta 10 wybranych banków, które prowadzą wymianę walutową w relacji waluta/złotówki (czyli kupują i sprzedają waluty za PLN) o kursy kupna i sprzedaży 2 walut: USD i EUR (tzn. o to ile złotych banki płacą za walutę i za ile złotych sprzedają ją swoim klientom). Kursy takie, wyrażone w PLN (złotych)  nazywa się  kwotowaniami. Następnie „kwotowania są uśredniane” tzn. dodawany jest kurs sprzedaży do kursu kupna waluty  z każdego banku i dzielony przez 2.  Dwa najwyższe i dwa najniższe, wyliczone w ten sposób kursy, są odrzucane, a z pozostałych wyliczany jest Kurs Średni Walut NBP (suma 6 uśrednionych kwotowań dzielona przez 6). W ten sposób wyliczany jest kurs średni USD czyli – ile średnio złotych kosztuje w bankach 1 dolar, oraz kurs średni EUR – tzn. ile średnio złotych kosztuje w bankach 1 euro. No nie zupełnie kosztuje – bo jest to przecież średnia kursu sprzedaży i kursu kupna waluty na rynku bankowym.

Dla pozostałych walut kurs średni NBP liczy się nieco inaczej – w oparciu o kurs EUR do PLN i kursy innych walut do EUR podawane przez agencje informacyjne.

Co nam mówi wyliczony w ten sposób kurs  średni?

Otóż  tak wyliczony kurs – jak większość „średnich” – mówi nam niewiele. Generalnie pokazuje jaki jest trend (w porównaniu  w kursami z poprzednich dni – rośnie czy spada?), a więc pokazuje ogólną tendencję w bankach.  Nie trzeba być orłem z matematyki aby zauważyć, że tak wyliczony kurs średni waluty NBP nie ma nic wspólnego  (jeśli chodzi o cenę!) z kursem waluty liczonym w PLN jaki spotkamy w naszym banku przy spłacie kredytu walutowego, albo sprzedaży gotówki w kantorze. No może poza tym, że kurs sprzedaży waluty w banku/kantorze będzie zwykle wyższy od kursu średniego NBP, a kurs kupna walut – niższy.

Do czego jest potrzebny Średni Kurs Walut NBP przeciętnemu Polakowi?

Jeśli ten Polak jest księgowym to wg. tego kursu wylicza zwykle pozycje bilansu określone w walucie (należności, zobowiązania, gotówkę i środki na rachunkach walutowych w banku), dzięki temu takie wielkości w walutach są porównywalne. Czasem  kurs średni walut NBP jest umieszczany w różnych umowach i dokumentach – jako podstawa do wyliczenia należności lub zobowiązania w złotówkach (np. czynsz za wynajem lokalu biurowego jest podany w USD, a  płacony w PLN po kursie średnim NBP dla dolara).

I to właściwie wszystko, co mi do głowy przychodzi w sprawie zastosowania średniego kursu walut NBP dla przeciętnego Kowalskiego.

2 komentarze do “Średni kurs walut NBP”

  1. To ja jeszcze poproszę o definicję oraz jak są liczone stawki referencyjne WIBOR, LIBOR i EURIBOR.
    Pozdrawiam,
    Aga

  2. Jak często RPP podejmuje decyzje w sprawie poziomu stóp procentowych i od czego to zależy?

Możliwość komentowania została wyłączona.